НОМІНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТА ЗАПРОШЕННЯ КАНДИДАТІВ ДО РАДИ ПАРАФІЇ

February 14, 2022

In preparation for our Annual General Meeting scheduled for Sunday, March 27, 2022, the Nominating Committee has been selected as follows: Dmytro Malyk (Chairperson), Irka Semaniuk, Olena Sharaburak, and Father Ihor (Ex -Officio member). If there are any prospective members willing to join the Nominating Committee, please, contact the Nominating Committee Chair or Parish office no later than February 20, 2022.

The Committee is requesting that all current Council members and any Parish members interested in joining the Council should contact the Nominating Chair or Parish office to put forward their name for nomination no later than March 6, 2022. Please note that anyone missing the deadline will disqualify themselves from being considered for Parish Council this upcoming year.

Parish Office: office@stvo.ca

Nominating Committee

Chair: dmtro.malyk@gmail.com

Parish Council positions

The Executive Committee

President

1st Vice-President

2nd Vice-President

Financial Secretary

Treasurer

Recording Secretary

The Committee Chairs:

Pastoral Committee

Archival & Library

By-Laws

Communications & Social Outreach

Fundraising & Grants

Safe Environment Coordinator

Property & Maintenance

Cemetery

Parish Organization Chairs:

BUK

Knights of Columbus

Ridna Shkola

UCWLC

Zoloti Vorota

Materi v molytvi

Members at Large

У рамках підготовки до наших щорічних Загальних зборів, запланованих на неділю, 27 березня 2022 р., було обрано Номінаційний комітет у складі: Дмитро Малик (голова), Ірка Семанюк та отець Ігор (з уряду). Комітет запрошує членів парафії долучитись до процесу вибору кандидатів до Ради. Будь ласка, зверніться до голови Комітету або парафіяльного офісу до 20 лютого 2022, якщо бажаєте взяти участь у Номінаційному комітеті. Комітет просить усіх чинних членів Ради та будь-кого з членів Парафії, зацікавлених увійти до Парафіяльної Ради, зв'язатися з головою номінаційної комісії або парафіяльним офісом, не пізніше 6 березня 2022 року.

Офіс парафії: office@stvo.ca

ГоловаНомінаційного комітету: dmytro.malyk@gmail.com

Склад Парафіяльної Ради

Виконавчий комітет:

Президент

1й Віце-президент

2й Віце-президент

Фінансовий секретар

Скарбник

Секретар Парафіяльної Ради

Голови комітетів:

Душпастирсько-катехитичний (Планування та проведення заходів та подій, Вівтарники, Діти Марії, хор)

Архів та Бібліотека

Статут

Комунікація та Зв'язки з громадськістю

Гранти та кампанії зі збору коштів

Координатор з безпеки довкілля

Господарський комітет

Цвинтарний комітет (Голову вибирають члени комітету з поміж себе)

Голови парафіяльних організацій:

БУК

Лицарі Колумба

Рідна Школа

UCWLC

Золоті ворота

Матері в молитві

Вільні Члени Ради

 


View More News

Unite Interactive