МОЛИТВА В ЧАСІ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

March 19, 2020

Ісусе Христе, ти подорожував містами і селами, «зцілюючи всяку недугу і хворобу». З Твого повеління, хворі ставали здоровими. Прийди і сьогодні нам на допомогу, у час глобального розпалу та поширення коронавірусу, щоб ми могли відчути Твою цілющу любов.

Вилікуй тих, хто хворий вірусом. Нехай до них повернеться їхня сила та здоров'я завдяки якісній медичній допомозі.

Вилікуй нас від нашого страху, який перешкоджає націям спільно працювати та ближнім допомагати один одному.

Вилікуй нас від нашої гордині, яка може схилити нас до думки, що ми є не невразливі до захворювання, яке не знає меж.

Ісусе Христе, Цілителю усього, перебувай з нами у цей час невизначеності та смутку. Будь з тими, хто помер від вірусу. Нехай вони спочинуть з Тобою у Твоєму вічному спокої. Перебувай з родинами тих, хто є хворий або помер. У хвилини переживань і смутку, захисти їх від хвороб і відчаю. Нехай вони пізнають Твій мир. Перебувай з лікарями, медсестрами, дослідниками та всіма медичними працівниками, які прагнуть вилікувати та допомогти постраждалим, та з тими, які піддають себе ризику в цьому процесі. Хай вони відчують Твій захист і мир.

Перебувай з лідерами усіх націй. Дай їм бачення діяти милосердно та з справжньою турботою дбати про добробут людей, яким вони призначені служити. Дай їм мудрість вкласти зусилля у довгострокові шляхи боротьби з цією епідемією, які допоможуть уникнути зараженню або запобіжать його подальшому поширенню. Нехай вони пізнають Твій мир, коли вони разом працюють над досягненням цього на землі.

Будучи вдома чи за кордоном, в оточенні багатьох чи лише кількох людей, які страждають цією хворобою, перебувай з нами Господи, коли ми терпимо, сумуємо, та прикладаємо зусилля для запобігання поширенню цієї недуги. Замість нашої тривоги дай нам мир. Бо твоє Царство і Сила і Слава Отця і Сина і Святого Духа.

АМІНЬ.

-----------------------------------------------------------

PRAYER DURING TIMES OF COVID-19 PANDEMIC

Jesus Christ, you traveled through towns and villages curing every disease and illness. At your command, the sick were made well. Come to our aid now, in the midst of the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love.

Heal those who are sick with the virus. May they regain their strength and health through quality medical care.

Heal us from our fear, which prevents nations from working together and neighbors from helping one another.

Heal us from our pride, which can make us claim invulnerability to a disease that knows no borders.

Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with those who have died from the virus. May they be at rest with you in your eternal peace. Be with the families of those who are sick or have died. As they worry and grieve, defend them from illness and despair. May they know your peace. Be with the doctors, nurses, researchers and all medical professionals who seek to heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they know your protection and peace.

Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they know your peace, as they work together to achieve it on earth.

Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. For yours is the Kingdom and Power and Glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

AMEN.

 


View More News

Unite Interactive